Interclean

Výroční INTERCLEAN 2017 ve Frymburku

5. 10. 2017

21.-22. září 2017 se v prostorách Wellness Hotelu Frymburk ve Frymburku konala již v pořadí dvacátá první konference INTERCLEAN, kterou pořádala Asociace prádelen a čistíren ČR, z. s.. Tato konference byla nejen tradičním setkáním odborníků z prádelenství, ale také důstojnou oslavou výročí 50. let činnosti Asociace PaČ, které letos tento oborový spolek slaví.

Na dvě stovky odborníků z České republiky a ze Slovenska čekal zajímavý program a to jak odborný, tak i společenský. Doprovodná výstava byla koncipována jako volný prostor s kontaktními místy prostřídanými „sedacími hnízdy“, kde mohli vystavovatelé se svými zákazníky v pohodlí diskutovat odborné problémy svých provozů. Letos se prezentovalo celkem 11 vystavovatelů a 3 prezentující společnosti. V předsálí výstavního sálu byla instalována výstava historických fotografií s dvanácti tematickými panely. Výstava sklidila velký úspěch.

Součástí každoročního setkání členských firem bylo také Kolegium Asociace PaČ, které bylo v letošním roce volební. Zástupci členských firem měli možnost vyjádřit svůj hlas a podpořit svého kandidáta ve volbách. Obměna v personálním obsazení předsednictva byla velmi radikální a to zejména z důvodu generační výměny.

Do vedení se tak dostalo sedm nových tváří – novými členy předsednictva jsou Ing. Miroslava Bilinská z firmy RENATEX CZ a.s., Jan Chrištof ml. z firmy CHRIŠTOF spol. s r.o., Ondřej Koudelka z firmy Koudelka a syn s.r.o., Pavel Novotný z firmy OTS Group s.r.o., Jana Puškáčová s firmy Elis Textil Servis s.r.o., Konrád Stocker z Prádelny Kyselý a.s. a Ivan Tichý z Praní a čištění a.s.. Staronovými členy předsednictva jsou Kateřina Adamy z Magnific spol. s r.o., Lenka Břoušková z Prádelny Manela, Martina Prošková z Prádelny a čistírny Jihlava s.r.o. a Vítězslav Šopík z Prádelny Šopík s.r.o.. V dalším období povede Asociaci PaČ Lenka Břoušková, první viceprezidentkou se stala Martina Prošková a druhým viceprezidentem je Jan Chrištof ml.

Nové personální složení má i dozorčí rada Asociace PaČ. Předsedkyní zůstává Hana Šabatková z Prádelny a čistírny Jihlava, členkami jsou Irena Filipová z Prádelny Kyselý a.s. a Dana Štěpničková z Prádelny Jihlava.

Odborný program byla zajištěn v prvním dni přednáškami z historie oboru. Následující den pak navázaly přednášky vystavovatelských firem a workshopy s prakticky zaměřenými tématy – detáš, jednání se zákazníkem čistírny, tkanina pod mikroskopem, žehlení košil po krocích, znalost skvrn v prádelenské a čistírenské praxi, jak provést vlastní mikrobiologický monitoring provozu prádelny, čistírna bez reklamací a poslední – praní na valše.

Pozadu nezůstal ani společenský program, který umožnil účastníkům vzájemný kontakt – dva společenské večery byly plné živé hudby a vynikajících drinků. Páteční program pak uzavřela výletní plavba po Lipně a výroční ohňostroj. V průběhu slavnostního večera proběhlo veřejné poděkování odcházejícím členům předsednictva a předání plaket.

Asociace prádelen a čistíren ČR