Interclean

Oboru

Obor praní a čištění prádla v posledních letech prošel obrovskou proměnou. Moderní technologie umožňují konstruovat provozy prádelen a čistíren účelově s důrazem na přísná hygienická pravidla, úsporu nákladů, maximální toleranci k přírodě a zároveň na vytvoření příjemného prostředí pro obsluhující personál.

asociaci

Asociace prádelen a čistíren České republiky je neziskovou organizací, která vznikla 1. 1.1993 a je přímým pokračovatelem bývalého federálního Sdružení prádelen a čistíren z roku 1967. 

Asociace je spolkem, který sdružuje více než 100 členů, z nichž zhruba 80 je přímých provozovatelů prádelen a čistíren, dalších 20 členů jsou organizace, které pro obor poskytují podpůrné služby, či dodávají strojní nebo technologické vybavení. Mezi naše členy patří i osobnosti, které se výrazně zasloužily o dobré jméno Asociace a které významně přispěly k jejímu rozvoji a společenskému uznání.

Asociace zastupuje zájmy svých členů před veřejností, snaží se budovat pozitivní obraz o našem potřebném oboru, který je často nedoceňován. Současně Asociace spolupracuje s orgány státní správy v důležitých oblastech.

Členové Asociace prádelen a čistíren mají na konferenci INTERCLEAN každoročně zvýhodněné vstupné. Pro více informací navštivte webové stránky Asociace www.apac.cz nebo nás kontaktujte na info@apac.cz.

Registrace

Registrace na konferenci bude otevřena do 4. října 2022 nebo do vyprodání kapacity.