CZ EN

Archív - Program konference INTERCLEAN 2015

Tisková zpráva vydaná dne 29. 6. 2015

Brno bude hostit špičky prádelenství a čistírenství ze střední a východní Evropy

Asociace prádelen a čistíren České republiky pořádá v letošním roce zcela unikátní oborové setkání. V rámci každoroční mezinárodní konference INTERCLEAN se v letošním roce uskuteční také summit CEE-TEX platformy. Společná konference se bude konat 29. - 31. 10. 2015 v Brně, v hotelu Voroněž. Účastníky čeká bohatý odborný program, na jehož obsahu se podílí mezinárodní asociace pro údržbu textilu CINET.

Cílem celé této akce je posílit mezinárodní kontakty napříč Evropu a navázat nové osobní a obchodní vazby. Na národní úrovni je snahou propagovat údržbu textilu jako moderní a dynamický obor, který využívá poznatků moderní vědy a techniky.

Toto mezinárodní oborové setkání je výjimečné nejen bohatým odborným programem, ale také počtem zahraničních účastníků. Účast je předběžně odhadována na zhruba 300 delegátů, z toho 50 odborníků, přednášejících a zástupců spřátelených asociací z celé Evropy.

V tuto chvíli je potvrzena účast zástupců z Holandska, Chorvatska, Maďarska, Polska, Slovenska, Slovinska a Srbska. V jednání je delegace z Rumunska a Bulharska.

Nad celou akcí převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek.

V procesu schvalování je také podpora Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Tisková zpráva vydaná 21. 10. 2015

Letošní podzim je pro odborníky z prádelenství a čistírenství zcela výjimečný. Důvodem je odborná konference INTERCLEAN, která je v letošním roce rozšířena o setkání asociací střední a východní Evropy – o summit CEE-TEX platformy. Konferenci pořádá Asociace prádelen a čistíren ČR již tradičně v hotelu Voroněž v Brně. V letošním roce s podporou mezinárodního sdružení pro údržbu textilu CINET, které je současně iniciátorem CEE-TEX platformy.

Konference INTERCLEAN je také místem, kde proběhne podpis oborové Sektorové dohody, do níž se zapojují oborově silné firmy podporující uznávání kvalifikací, jež vznikají v Sektorových radách. Jsou to společnosti:

  • Prádelny a čistírny Náchod, a.s.
  • Fakultní nemocnice Hradec Králové (prádelna)
  • CHRIŠTOF, spol. s r.o.
  • BLAHA V., s.r.o.
  • AD 7, spol. s r.o.
  • VÍT SPÁČIL, prádelny a čistírny s.r.o.
  • SEMPRO-SŠL, spol. s.r.o.
  • Prádelna Koudelka a syn, s.r.o.
  • Prádelna Fišer s.r.o.
  • Prádelna a čistírna s.r.o. 

Součástí programu jsou odborné přednášky českých a zahraničních přednášejících, mimo jiné také tzv. Incomingová mise, která je podporována Ministerstvem průmyslu a obchodu. Jejím tématem jsou aktuální trendy oboru v Srbsku. Díky této aktivitě přijede delegace 16 odborníků z této země. Mimo Srbskou delegaci potvrdili svoji účast také zástupci z Polska, Maďarska, Německa, Chorvatska, Slovenska a Holandska.

Doprovodná výstava, která se letos těší značnému zájmu vystavovatelů, nabídne odborníkům řadu novinek a přímo na místě budou mít možnost si prohlédnout prací a žehlicí techniku.

Výjimečnost této akce podporuje také fakt, že nad ní převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek. 

 
Top